Kurumlarımız

Kurumlarımız

Rehber öğretmenin kapısı her zaman öğrenci ve velilere açıktır. Rehberlik; onların sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, başarılarına katkı sağlamak, engelleri birlikte aşmak amacıyla her zaman öğrencilerin yanındadır. Rehber öğretmenimiz öğrencilerle düzenli olarak birebir veya grup görüşmeleri yaparak onları tanımaya ve anlamaya çalışır. Her öğrenci için ayrı dosyalar tutarak onların gelişimlerini takip eder. Bu dosyalar içinde;
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Veli Tanıma Formu
 • Hedef Belirleme Çizelgesi
 • Haftalık Ders Çalışma Planı
 • Haftalık Çözülmesi Gereken Soru Sayıları ve İstatistikleri
 • Öğrenci İle Yapılan Görüşmeler
 • Veli İle Yapılan Görüşmeler
 • Deneme Sınavı Takvimleri
 • Deneme Sınavları Sonuçları Ve Sonuca Göre Performans Analizleri
 • YGS-LYS Konu Takip Çizelgeleri
 • Öğrencinin Okul Ve Kurumdaki Ders Programları
 • Derslere Katılım Çizelgesi
 • Okul Dersleri Takip Çizelgesi bulunur.

Rehberlik Servisimiz öncelikli olarak öğrencilerin; kendi yetenek ve ilgi alanlarını belirlemesine yardımcı olur. Uygun hedefler-meslekler belirlemelerini sağlayarak gelecek planlamalarını sağlam bir şekilde kurmalarını amaçlar. Öğrencinin kendine uygun mesleği bulmasına yardımcı olarak mutlu bir yaşam için ilk adımı atmasına destek olmaya çalışır. Bu yetenekler bireyin kendini tanıması keşfetmesiyle ortaya çıkar, kurumumuz çeşitli test ve anketlerle öğrenciyi tanımayı ve ilgi alanlarını belirlemeye çalışır. Böylelikle konulan hedefler daha gerçekçi olacaktır. Öğrencilerin hedeflerini kendi hedefi olarak gören kurumumuz, bu hedeflere ulaşmak için öğrencinin önündeki tüm engelleri belirleyerek öğrenci-veli iş birliği sayesinde bu engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Öğrencilerin kişilik özelliklerini, kendilerine uygun çalışma yollarını öğrenebileceği, başarılarının önündeki engelleri görebilmek için çeşitli anketler uygulanır.

Bu anketler;

 • Kendini Değerlendirme Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Ölçeği
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Mesleki İlgi Alanları Dökümanları
 • Ders Çalışma Ve Öğrenme Etkinliklerini Değerlendirme Testi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Kurum Değerlendirme Ölçeği
 • Problem Tarama Testleridir.
Öğrencilerin araştırma, yerinde öğrenme, sosyal becerilerini açığa çıkarmak için uygulanan testler ise etkinlik uygulamalarıdır. Bu testler;
 • Zaman Yönetimi Etkinliği
 • Yerinde Meslek Tanıma
 • Takım Çalışması Becerileri
 • Mesleki Değerler Anketidir.

Rehber öğretmenler tarafından üniversiteleri ve meslek grupları hakkında sunumlar yapılır ve seminerler verilir. Seminerlerin amacı üniversiteleri ve meslekleri daha iyi tanımaktır. Üniversitelere giderek öğrencilerin üniversite ortamını yerinde görme, gözlem yapma olanağı sağlayarak ve motive olması amaçlanır. Çeşitli meslek gruplarından kişiler davet edilerek meslekler ilk ağızdan dinlenilir.

Öğretmenlerimizin öğrenciyi, öğrencilerimizin ise kendini doğru testler ve doğru sorular yardımıyla daha iyi tanıması amaçlanır. Öğrencilerimizin kendileri ve çevrelerini tanıması eleştirel bir gözle yorumlaması rehberlik servisimizce önemsenir. Öğrenciye her görüşme sonrası ödevler verilir. Ödevler yalnızca derslerle ilgili değildir, kişisel gelişimi destekleyecek kitaplar ve araştırmaları içerir. Bu sayede öğrenciden görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi amaçlanır.

Rehberlik servisimiz gönüllülük ilkesine bağlı kalarak öğrencileriyle görüşmelerini sağlar. Öğrencinin öncelikle olarak başarı durumunu takip eder. Ama yalnızca bununla kalmayarak öğrenciye problemlerini çözme kabiliyeti kazandırmak, sınav stresinin yükünü azaltmak, heyecan ve kaygıyla baş etme yolları gibi konularda da hizmet vermektedir.

Tolunay Eğitim Kurumu – Özel Öğretim Kursu’nda rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilere çeşitli motivasyon eğitimleri verilir. Öğrencinin kendine güven duyması için başarısının önündeki engelin yalnızca kendisi olduğu yapılan seminerlerce anlatılır. Seminerlerimiz verimli ders çalışma yolları, programlı ders çalışmanın önemi, başarıya nasıl ulaşıldığı gibi konuları içerir.Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul