BAŞARIDA İZLENİLEN YOL

BAŞARIDA İZLENİLEN YOL

Dönem başında öğrencinin düzeyini belirlemek amacıyla “Seviye Belirleme Sınavı” yapılır. Bu sınavla birlikte öğrencinin bilgi seviyesi öğrenilmiş olur ve öğrenci kendi başarı seviyesine uygun bir sınıfa yerleştirilir. Sınav sonuçları rehber öğretmenlerce değerlendirilerek öğrencinin eksik bilgileri kişiye özel ders ve etüt programları ile tamamlanmaya çalışılır.
Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul