BAŞARININ ARDINDAKİ GİZLİ GÜÇLER

BAŞARININ ARDINDAKİ GİZLİ GÜÇLER

1-Çocuğun sınava hazırlanırken ki motivasyonu çalıştığı ortamın “fiziki şartlari” ile paraleldir. Fiziki şartları doğru oluşturmak ailenin en önemli görevlerindendir.

Çocuğunuz çalışma ortamı ona uygun, çalışmasına engel olmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Oda ışık almalı ve havadar olmalıdır. Çalışma odasında dikkat dağıtacak TV vb. aletlerin bulunmaması gerekir.

2- Çok değil “verimli” ders çalışmasına önem göstermelisiniz.
Çocuğunuzun ders çalışırken verimli çalışmasına özen göstermelisiniz. Çoktan ziyade verimli bir çalışma sınav başarısına doğrudan etki edecektir. Anlayarak ilerlenen bir çalışma ile anlamadan, üzerinde düşünülmeden yapılan çalışma arasında elbette farklılıklar olacaktır. Verimi arttırabilmek için düzenli olarak ilerlenmesi gerekir. Bir çalışma programı hazırlayarak ona uygun sistemli bir şekilde ders çalışmak verimi arttıracaktır. Bu program derslere ve kendinize düzenli bir vakit ayırabilmenizi sağlayacaktır.

3- Bu dönem de çocuğunuzun yanında olduğunuzu göstermelisiniz.
Sınavında verdiği stresle çocuklar bazen başarısızlığa düşebilirler, buda onların motivelerinin düşmesine, ümitsizliğe kapılmalarına neden olabilir. Böyle zamanlarda ona güvendiğinizi her zaman yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Onu teşvik etmeli motivasyonunu arttırmalısınız. Ergenlik döneminde ki bir genç için başarısızlık ve kendini yetersiz görmek onu ciddi sorunlara sürükleyebilir. Öğrenciyi yalnız bırakmamalı bu duyguları aşmasına destek olmalısınız. Özgüvenini zedeleyecek tavırlardan uzak durmalı, size ve kendine olan güvenini kaybetmesine izin vermemelisiniz. Başarının bir anda gelmediğini zamanla ve istikrarlı çalışmayla olduğunu hatırlatmalı, azimle devam etmesine yardımcı olmalısınız.

4 – Her bireyin kapasitesinin farklı olduğu gerçeğini unutmamalısınız!
Çocuğunuza hedef belirlerken onun başarı durumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Her birey en iyi mesleklere yerleşmek ister ama bazen tüm gayretler yetersiz kalır. Bunun sebebi motivasyon eksikliği, kişisel veya ailevi sebepler olabilir. Bireyin sınav başarısı kapasitesiyle de paralellik gösterir. Ona yönelik beklentilerinizde seviyesinden düşük olması daha az gayret etmesine sebep olurken, çok yüksek abartılı beklentiler ise çocuğun şevkinin kırılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla çocuğun kapasitesinin farkında olmalı ona ulaşabileceği hedefler belirlemesinde yardımcı olmalısınız. Çocuğunuz sizin onun yanında olduğunuzu bilmeli, başarılarını tebrik etmeli başarısızlıklarını ise birlikte başarıya götürebilmelisiniz. Ancak aşırı kontrollü veya tepkisiz kalmak onun körelmesine sebep olabilir. Her zaman dengeli olmalısınız. Başarılı bir çocuğun sınavdan 95 aldığında ‘neden 100 almadın?’ gibi azarlayıcı tepkiler onu yalnızca gerginliğe itecektir. Daha başarısız bir çocuğun zayıflarına alışmak ise onu yalnızca başarısızlığa çekecektir. Onun bu durumuna tepkisiz kalmak sizin artık onu yeterince düşünmediğiniz-önemsemediğiniz, ona güven duymadığınız hissine kapılmasına neden olabilir. Bu durum sizden daha da soğumasına kadar varabilir.

5 – Çocuğunuzun hedeflerine saygı göstermelisiniz.
Kimi ebeveynler kendi hedeflerini, isteklerini çocuklarının isteklerinden önde tutarlar. Kendi ulaşamadıkları veya ulaştıkları kendilerinden sonra çocuklarının devam etmesini istedikleri hayaller vardır. Ancak bu hayaller çocuğun yeteneğine veya idealine uygun olmayabilir. Birçok öğrenci ailesinin zorlamasıyla gittiği bölümlerde zorluk çekerler. Erken vazgeçip bırakan öğrenciler sene kaybı yaşarken; bırakamayıp devam edenler ise hayat boyu istemedikleri bir mesleği icra ederler. Bu durumda onları mutsuz ederken mesleklerin de kaliteli bir şekilde icra edilmesine engel olacaktır. Dolayısıyla aileler çocuklarını iyi tanımalı yetenek ve ilgi alanlarına göre meslekler seçmelerinde destek olmalılardır.

6 – Çocuğunuza sürekli olarak ders çalış ikazında bulunmamalısınız.
Ebeveynler çocuklarının iyiliği için onlardan yalnızca ders çalışmalarını beklerler. Ders çalışması gerektiği çocuğa hatırlatarak sorumluluklarının farkına varmasını sağlamak önemlidir. Ancak her zaman olduğu gibi bu konuda da dengeli olabilmek gerekir. Çünkü anne-babanın çocuğu sürekli olarak ders çalışmaya zorlaması ters bir etki yaratabilir. Çocuktan her zaman değil düzenli ve verimli bir şekilde ders çalışması beklenir. Aile programa uygun olarak ders çalışmasına yardımcı olursa bu konudaki sıkıntılar aşılmış olacaktır. Çocuğa ders dışında başka etkinlikler için de vakit ayrılmalı ve çocuğun sosyal yaşamına engel olunmamalıdır. Dersler onları hayattan koparmamalıdır.

7 – Başkaları ile kıyaslamaktan kaçınmalısınız.
Kıyas tüm bireyleri rahatsız ettiği gibi ergenlik çağındaki çocukları da rahatsız eder. Ebeveynler kıyas yöntemiyle başarıyı arttırmayı amaçlarken bu çocukların yalnızca ebeveynlerden uzaklaşmalarına neden olabilir. Aile; çocuğuyla ilişkisi ve başarı durumu için en çok da kıyastan kaçınmalıdır.

8- En iyi motive kaynağı ödülü iyi kullanmalısınız.
Çocuk için hedef belirlerken hedefe ulaşması halinde onunda istediği bir şeyde ortak karar kılarak ödül belirleyin. Bu ödülde aşırı vaatlerden kaçmalısınız. Çünkü yerine getirmemeniz halinde onun gözündeki profiliniz sarsılabilir. Ödüller çok sıklıkla olmamalı her ödül de bir öncekinin üstüne çıkmak sizi yorabilir ve ödül artık cazibesini kaybedebilir.

Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul