BAMBU AĞACI

BAMBU AĞACI

Çinliler bambu ağacını şöyle yetiştirir:
Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yılarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat tohum bu yılda da filiz vermez.

Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.

Akla gelen ilk soru şudur; Çin bambu ağacı 27 metre boyuna 6 haftada mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır. Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz ki beş yıldır. Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden, hatta var olmasından söz edebilir miydik?

Bir başarının şartları her zaman çok basittir; Çalışın, sabredin…
“Her zaman inanın ve hiçbir zaman geri dönmeyin…”

Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul