SOSYAL BİLİMLER

SOSYAL BİLİMLER

SOSYAL BİLGİLER
Sosyal bilgiler dersi öğrenciye; geçmiş hakkında bilgiler vererek geçmişi, vatandaş olarak sorumluluklarını ve yasal zorunluluklarını öğretir. Sosyal bir varlık olan insanın birey olarak görev ve haklarını öğreten bu ders toplumla bir bütün olmamıza da destek sağlar.

Sosyal bilgiler dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenir. Bu ders ilköğretim ve orta-öğretim döneminde okutulur.
Sosyal bilgiler dersi;
6. Ve 7. Sınıflarda 2 Saat işlenir.
Ders kapsamında konu anlatımı ve soru çözümü yapılır.

TARİH DERSİ
“Tarih ne güzel aynadır. Bugünkü uyanışı düne geçmişe borçluyuz.”
Mustafa Kemal Atatürk tarihin önemini bu sözlerle vurgulamıştır. Tarih dersi geçmişteki olayları, yer, zaman ve kişiler bağlamında ve kaynak göstererek; neden-sonuç ilişkisi içersinde incelemektedir. Sosyal bir varlık olan insanın geçmişini tarihini bilmesi yarınını planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Kursumuz yarının sahibi olan öğrencilerimize tarih dersinin öneminin farkında olarak derslerini vermektedir.

Tarih dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenir. Lise dönemi içersinde verilir.
Tarih dersi;
9. 10. 11. Sınıflarda 1. Saat,
12. Sınıf ve Mezun Gruplarında 2 Saat olarak işlenir.
Bu ders kapsamında konu anlatım ve soru çözümleri yapılır.

COĞRAFYA
Coğrafya dersi bulunduğumuz çevreyi ve dünyamızı tanımamıza yardımcı olur. İnsan ancak tanıyarak sever ve anlam yükler. Dolayısıyla öğrencinin coğrafya eğitimi alması ülkesinin doğal güzelliklerini ve koşullarını tanıması; vatanını benimsemesine ona karşı sorumluluk duymasına sebep olacaktır.

Coğrafya dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Lise dönemi içersinde verilir.
Coğrafya dersi;
9. 10. 11. Sınıflarda 1 Saat,
12. Sınıf ve Mezun gruplarda 2 Saat olarak işlenir.
Ders kapsamında konu anlatım ve soru çözümü yapılır.

FELSEFE
Felsefe; temelinde düşünmektir. Felsefenin amacı insanlara düşünmeyi öğretmektir ve bunu sistemli şekilde yapabilmelerini saplamaktır. Felsefenin konusu ise kısaca evren, insan ve insan eylemleridir.
Felsefe dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Lise dönemi içersinde verilir.
Felsefe dersi;
12. Sınıf ve mezun gruplarına 1 saat olarak verilmektedir.
Ders kapsamında konu anlatım ve soru çözümü yapılır.

İNGİLİZCE DERSİ
İngilizce evrensel dil olarak kabul edilir. Evrensel bir dil olması sebebiyle dünyada teknoloji sanat iş dünyası eğitim sosyal hayat ve diğer tüm alanlarda ortak dil olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu dili bilmek birçok alana ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. İngilizce bilmek yalnızca kişisel gelişim için değil aynı zamanda kariyerimiz için de önemlidir.
İngilizce dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. İlkokul ve lise dönemi içersinde verilir.
İngilizce dersi;

Tüm gruplarda 2 saat olarak verilmektedir.

Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul