FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLGİSİ
Fen Bilimleri; doğayı ve doğa olaylarını gözlemleyerek sistemli bir şekilde inceler. Henüz olmayan olayları da daha önceki verilere dayanarak tahmin etmeye çalışır. Doğadaki her olay, canlı ya da cansız her varlık fen bilimlerinin konusudur. Öğrencilerin içlerinde bulundukları doğayı ve varlıkları tanımasına yardımcı olur.

Fen bilgisi dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. İlkokul ve ortaokul dönemi dersidir.
Fen bilgisi dersi;
5. 6. ve 7. Sınıflarda 2 Saat
8. Sınıfta ise 4 Saat olarak verilir.
Ders kapsamında konu anlatımı ve soru çözümü yapılır.

FİZİK
Fizik; yaşadığımız dünyadaki doğal olayları anlamak için deneysel gözlemler ve sayısal ölçümlerden yararlanan bilim dalıdır. Doğa olaylarının neden ve sonuçlarını öğrenir ve bunları matematiksel yollarla ifade eder. Öğrencide yaşadığı doğayı öğrenme ve bunu matematiksel bir şekilde açıklayabilme olanağı sağlar.

Fizik dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Lise dönemi dersidir.
Fizik dersi;
9. 10. ve 11. Sınıflarda 2 Saat,
12. Sınıf ve Mezun gruplarında ise 4. Saat olarak verilmektedir.
Ders kapsamında konu anlatımı ve soru çözümü yapılır.

KİMYA
Kimya; maddeyi, yapısını ve maddelerin birbirleriyle ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.
Kimya dersi MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Lise döneminde verilir.
Kimya dersi;
9. 10. Ve 11. Sınıflarda 2 Saat
12. Sınıflar ve mezun gruplarında ise 4 saat olarak verilmektedir.
Ders kapsamında konu anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır.

BİYOLOJİ DERSİ
Evrendeki canlıları, canlıların çeşitliliğini, canlıların yaşadığı ortamı ve ortamla ve birbirleri ilişkilerini inceler. İnsanlar için önemi kendi doğamız ve aynı evrende yaşadığımız canlıların doğasını öğrenmemizi sağlamasıdır.

Biyoloji dersi; MEB müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Lise dönemi dersleri arasında yer alır.
Biyoloji dersi;
9. 10. ve 11. Sınıflarda 2 saat
12. Sınıf ve mezun gruplarında 4 saat olarak verilmektedir.
Ders kapsamında konu anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır.

Tel :(0216) 561 61 91
E-Posta :info@tolunayegitimkurumlari.com
Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Caddesi No:108/3 Sancaktepe
34885 Sancaktepe/İstanbul